• Beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou

      Ve čtvrtek 23.2. se děti z V.A a V.B zúčastnily besedy v Městské knihovně Hodonín se spisovatelkou Ivou Procházkovou. Tato oceňovaná autorka dětských knih zaujala nejprve poutavým vyprávěním o svých životních peripetiích, emigraci i o své rodině a také o několikaletém pobytu v Rakousku a Německu. Přečetla dětem několik úryvků ze své knihy Únos domů a zároveň nechala naše malé čtenáře v napětí, jak bude tento příběh o zhruba stejně starém chlapci jako jsou oni sami pokračovat. Žáci se zaujetím poslouchali a zazněla i řada zajímavých dotazů, které paní spisovatelka ochotně zodpovídala.

     • Putování minulostí

      V rámci projektu polytechnického vzdělávání strávily třídy 6. A a 6. B jedno dopoledne prohlídkou Polytechnického muzea v Brně.​​​​​​​

      Kluci si prohlédli známé i dnes už téměř zapomenuté značky aut z doby reálného socialismu. Dozvěděli se také, že vývoj prvního českého elektromobilu začal již v roce 1968 a je známý jako EMA.

     • V Českém rozhlase Brno

      V rámci projektu Paměť národa, na kterém momentálně pracujeme, jsme dostali možnost navštívit budovu Českého rozhlasu a natočit zde svůj audio záznam rozhovoru.

      Budova Českého rozhlasu nás nadchla už při vstupu svou honosností a v nahrávacím studiu jsme se díky paní moderátorce cítili za chvíli jako absolutní profesionálové.

     • Pravěk na dosah

      Věděli jste, jak důmyslné zbraně používali pravěcí lidé k lovu, jak drtili vypěstované zrní a co všechno dokázali vyrobit jen z kamene, kostí a dřeva? My jsme si to všechno mohli i prohlédnout a vyzkoušet.

      V sále Evropa pro nás paní Sadílková, muzejní koordinátorka, spolu s archeoložkou připravily ukázku odkrývání pravěkého hrobu. Ukázali jsme si, jak se archeolog prokousává jednotlivými vrstvami půdy až k prvním drobným nálezům a co všechno se dá z objevených artefaktů zjistit. Pak jsme se rozdělili na lovce a sběrače a každý si svou roli vyzkoušel i s dobovými nástroji.

     • Recitační soutěž 1. stupně

      V úterý 21. února se sešli zástupci tříd 1. stupně s paní učitelkou Cejpkovou, Hrnčiříkovou, p. psycholožkou Tomečkovou a třema asistentkama v knihovně, kde jako každý rok předváděli své umění v recitaci. V první kategorii to bylo 8 žáků a hodnotící měli velmi těžké rozhodování, protože recitátoři byli velmi šikovní. Nicméně třetí místo získala Verunka Polášková ze 3.B, na druhé pozici se umístila Maruška Pardovská ze 2.A a vítězem této kategorie je Sabinka Hubalíková ze 2.C.

     • Zahájení prací rekuperace školy

      Vedení ZŠ Hodonín, U Červených domků oznamuje, že v měsíci lednu tohoto roku byla zahájena na ZŠ plánovaná rekonstrukce vzdušné rekuperace a klimatizace celého objektu školy.

      V současné době jsou práce prováděny ve žlutém pavilonu ( učebny Vv, F, CH a školní družina).
      Práce budou postupně pokračovat ve všech pavilonech školy včetně školní kuchyně a tělocvičny školy.
      Od měsíce března budeme postupně pokračovat v zateplování dalších pavilonů školy. Všechny tyto stavební práce budou probíhat po celý kalendářní rok 2023 za plného provozu školy. Prosíme všechny návštěvníky školy, aby dodržovali veškeré pokyny týkající se této stavby. Vstup na vyznačené staveniště je všem přísně zakázán.

   • Partneři

   • Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace
    IČO: 49418831
    id datové schránky: phqmmgk
     
    ředitel školy:
    PaedDr. Antonín Slezák
    tel.: 517 305 221
     
    zástupce ředitele:
    Mgr. Michal Holomčík
    tel.: 517 305 222
     
    zástupce ředitele pro I.stupeň:
    Mgr. Kateřina Maláníková
    tel.: 517 305 222
     
    školní jídelna:
    Bohumila Šardická
    tel.:  517 305 227
     
    vedoucí školní družiny:
    Ilčíková Jana
    tel.:  607 009 365
     
    Pověřenec pro ochranu osobních údajů::
    Mgr. Alena Straubová, advokátní kancelář
    tel.:  541 556 155
     

     
   • Přihlášení

   • Zvonění

    Středa 22. 3. 2023
   • Fotogalerie

     zatím žádné údaje